Mpihira | Rija Rasolondraibe | Finoana marisika

Finoana marisika

1 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 51 vote, average: 5,00 out of 5 (1 votes, average: 5,00 out of 5)
You need to be a registered member to rate this.
Loading...
Nampidirin ny Ra Faniry | novembre 3, 2017
  Akoro
  Contenu restreint / Membres uniquement

  Hoan'ny mpikambana ihany. Midira eto na Register ahitanao azy.

   
  G 
  –Inty aho, tolory tanana aho  
  D 
   
  T
  Ebdim 
  oroy lalana aho
   
  Em 
  –Izay alehanao no tiako aleha
   
  Fa raha  
  C 
  –mandeha Ianao izao koa mba handeha
   
  G 
  –Hoento lavitry ny fahazarana aho  
  D 
   
  Voh
  Ebdim 
  ay varavara aho
   
  R
  Em 
  aha tsy Ianao no mamoha, manahirana
   
  Raha ts
  C 
  isy mahakatona no tiako hidirana
   
  Fa raha nah
  Am 
  ita fitia aminao aho
   
  Ombay ny  
  D 
  elatrao
   
  Fa raha nah
  Am 
  ita fitia aminao aho
   
  Mba te ah
  D 
  ita koa any voninahitrao
   
  Haf
  C 
  eno an-tsefaky ny haramb
  D 
  ato 
   
  e
   
  Amin’ilay to
  G 
  erana akaiky An
  Em 
  ao
   
  Ho f
  Am 
  eno, hahita tsy miato ny voninah
  D 
  itrao
   
  Mba tahio  
  D 
  e, hahay hit
  C 
  ondra ny fanahin
  G 
  ao 
   
  o
   
  Kasio hahal
  D 
  ala, ampio aho tsy hi
  C 
  ala amin’ny fanatrehan
  G 
  ao
   
  Omeo fahendrena tsy his
  D 
  isika 
   
   
  C 
  e, tsy anao anganoaga
  G 
  no
   
  Omeo finoana mar
  D 
  isika 
   
   
  C 
  e
   
  Andeha ambony r
  G 
  ano

  Interlude: Am – C – G

  Mitady anao na andro na alina aho

  Handroso eny amin’ny lalin-dalina aho
  Handroso tsy hiato, arotsako ny arato
  F’efa reko ny teninao

  Fa raha tena Ianao Jesosy mba avelao

  Avelao aho hanantona ho eny aminao
  Tsy hisy hahasakana ahy tsy hivoaka ny lakana aho raha
  miteny Ianao

  Fa raha nahita fitia aminao ombay ny elatrao

  Fa raha nahita fitia aminao mba te ahita koa any voninahitrao
  Hafeno an-tsefaky ny harambato e

  Amin’ilay toerana akaiky Anao

  Ho feno, hahita tsy miato ny voninahitrao

  Mba tahio e, hahay hitondra ny fanahinao

  Kasio hahalala, ampiao aho tsy hiala amin’ny fanatrehanao
  Omeo fahendrena tsy hisisika e, tsy anao anganoagano
  Omeo finoana marisika e, andeha ambony rano

  Zarao  Laisser un commentaire

  Gasytablature © 2019
  GasyTab