Soson-kevitra


Sehetra ahafahanao mametraka hevitra mampandroso ho entina anatsarana na eo amin’ny lafiny “tablature” na eo amin’ny lafiny fifandraisana na koa hoan’ireo zay tia aneho fisaorana na torom-po. Ny hafatra fotsiny dia ny fifanajana eo amin’ny teny ampiasaina. Ambonin’izany aoka ny tsirairay mba iezaka tsy ampiasa fanafohizan-teny ary koa aoka teny gasy ranoray na teny vahiny ranoray na teny gasy fa asiana faraingo sosona ny teny vahiny no ampiasaina. Izany moa no atao mba itazomantsika ny hasin’ny teny ampiasaina.

“Ny hevitra no miady fa ny olona mifandamina”.

Mazotoa indray ary.

Zarao

Dokambarotra
Laisser un commentaire

Gasytablature © 2017